Makhteshim-Agan Poland zmieniła nazwę na „ADAMA Polska"

W marcu bieżącego roku rozpoczęliśmy proces zmiany swojej nazwy na „ADAMA Polska“. Jest to część globalnego procesu wprowadzenia jednej globalnej marki jako nazwy naszej firmy. Przewidujemy, że pełne przejście do nowej nazwy zajmie osiemnaście miesięcy. Nazwa ADAMA pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego ziemię i odzwierciedla skupienie się firmy na potrzebach rolników, a także jej misję rozwoju rolnictwa na całym świecie.

Decyzja wprowadzenia globalnej marki to kolejny etap naszej ewolucji: od grupy indywidualnie działających firm do zintegrowanej marki, jednego globalnego dostawcy produktów i usług dla rolników. Nowa nazwa podkreśla nasze długoletnie zaangażowanie na rzecz społeczności rolniczej i pozwala nam jednym głosem rozmawiać z rolnikami z całego świata.

Mimo wprowadzenia globalnej, zintegrowanej komunikacji, dostrzegamy potrzebę dostosowania jej do naszych działań lokalnych, zgodnych z potrzebami rolników i partnerów działających w naszej społeczności. Dlatego wiele kluczowych aspektów naszej działalności będzie nadal zależeć od zapotrzebowania polskiego rynku i polskich rolników.

Formalna rejestracja nowej nazwy weszła w życie z dniem 10 marca bieżącego roku.

Główną chorobą występującą w sadzie jest parch jabłoni, który może zniszczyć 2/3 plonu owoców. Skuteczne zwalczanie parcha jabłoni jest najważniejszym elementem, który decyduje o powodzeniu w produkcji jabłek. Istotną rolę w walce z tą chorobą odgrywa chemiczna metoda ochrony. O jej efektywności decyduje wybór właściwego fungicydu.

Merpan 80 WG (kaptan)

  • podstawa fungicydowej ochrony jabłoni, gruszy i wiśni,
  • powszechnie stosowany środek zapobiegawczy działający kontaktowo,
  • wysoka skuteczność na parcha w infekcjach pierwotnych i wtórnych,
  • nowa rejestracja w truskawce przeciwko szarej pleśni,
  • brak uodpornień patogenów na substancję.

Merpan 80 WG to środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w uprawie jabłoni przed parchem jabłoni, w ochronie gruszy przed parchem gruszy, w ochronie wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni i drobną plamistością drzew pestkowych oraz w ochronie truskawki przed szarą pleśnią.

Zawartość substancji czynnej: kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 80%.

Sprawdzona substancja aktywna – kaptan

  • podstawowy fungicyd powierzchniowy,
  • wielostronne działanie na komórki grzyba,
  • wysoka skuteczność zwalczania parcha,
  • wieloletnie stosowanie bez wykształconej odporności.

Działanie zapobiegawcze

Skuteczność na parcha potwierdzona wieloletnią praktyką

Pliki do pobrania