Makhteshim-Agan Poland zmieniła nazwę na „ADAMA Polska"

W marcu bieżącego roku rozpoczęliśmy proces zmiany swojej nazwy na „ADAMA Polska“. Jest to część globalnego procesu wprowadzenia jednej globalnej marki jako nazwy naszej firmy. Przewidujemy, że pełne przejście do nowej nazwy zajmie osiemnaście miesięcy. Nazwa ADAMA pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego ziemię i odzwierciedla skupienie się firmy na potrzebach rolników, a także jej misję rozwoju rolnictwa na całym świecie.

Decyzja wprowadzenia globalnej marki to kolejny etap naszej ewolucji: od grupy indywidualnie działających firm do zintegrowanej marki, jednego globalnego dostawcy produktów i usług dla rolników. Nowa nazwa podkreśla nasze długoletnie zaangażowanie na rzecz społeczności rolniczej i pozwala nam jednym głosem rozmawiać z rolnikami z całego świata.

Mimo wprowadzenia globalnej, zintegrowanej komunikacji, dostrzegamy potrzebę dostosowania jej do naszych działań lokalnych, zgodnych z potrzebami rolników i partnerów działających w naszej społeczności. Dlatego wiele kluczowych aspektów naszej działalności będzie nadal zależeć od zapotrzebowania polskiego rynku i polskich rolników.

Formalna rejestracja nowej nazwy weszła w życie z dniem 10 marca bieżącego roku.

Polska jest jednym z najważniejszych producentów jabłek w Europie. Sady jabłoniowe na największych obszarach uprawia się w województwie mazowieckim, łódzkim, lubelskim i świętokrzyskim. Uzyskuje się też tam najwyższe zbiory jabłek. Sadownictwo w Polsce ulega ciągłym zmianom, idącym w kierunku koncentracji i specjalizacji produkcji. Sadownicy postawili na innowacyjność i poprawę całej infrastruktury, modernizując sady i wprowadzając nowe odmiany.

Pod względem wielkości areału uprawy najważniejsze odmiany to: Idared, Jonagold, Szampion, Golden Delicious, Gala, Ligol, Gloster. Produkcja owoców w naszym kraju w 41% zostaje przeznaczona do przemysłu, a niecałe 60% stanowią jabłka konsumpcyjne. Na rynek krajowy trafi a corocznie ok. 500 tys. ton owoców, a na eksport około 1/3 całkowitej produkcji. Intensywna produkcja owoców wymaga więc od sadowników dużej wiedzy i stosowania odpowiednich produktów w celu uzyskania wysokich plonów o dobrej jakości owoców.

Główną chorobą występującą w sadzie jest parch jabłoni, który może zniszczyć 2/3 plonu owoców. Skuteczne zwalczanie parcha jabłoni jest najważniejszym elementem, który decyduje o powodzeniu w produkcji jabłek. Istotną rolę w walce z tą chorobą odgrywa chemiczna metoda ochrony. O jej efektywności decyduje wybór właściwego fungicydu.

Merpan 80 WG

  • podstawa fungicydowej ochrony jabłoni, gruszy i wiśni,
  • powszechnie stosowany środek zapobiegawczy działający kontaktowo,
  • wysoka skuteczność na parcha w infekcjach pierwotnych i wtórnych,
  • nowa rejestracja w truskawce przeciwko szarej pleśni,
  • brak uodpornień patogenów na substancję.

Sprawdzona substancja aktywna – kaptan

  • podstawowy fungicyd powierzchniowy,
  • wielostronne działanie na komórki grzyba,
  • wysoka skuteczność zwalczania parcha,
  • wieloletnie stosowanie bez wykształconej odporności.

Ochrona jabłoni - technologia 2015

Program ochrony jabłoni - prezentacja flash